A Budakeszi Kultúra Alapítvány létrehozását 2005-ben egymillió forint alaptőkével Koós Hutás Katalin kezdeményezte, aki 1998 és 2004 között a budakeszi önkormányzati lap főszerkesztője, 2004 óta pedig a Buda környéki Iránytű című regionális havi lap alapító-főszerkesztője. A közhasznúnak minősített alapítvány az eredeti elképzelés szerint a Budakeszit kulturálisan gazdagító törekvések támogatására jött létre. Működése során azonban tagjai a világ magyarsága szempontjából olyan szimbolikus feladatok megvalósítását is felvállalták, amellyel az alapítvány nevét a világ minden országában, ahol magyarok élnek, ismertté tették.

Az erdélyi Gyimesi-szorosban a történelmi Magyarország legkeletibb vasúti őrházának helyreállításával magyar közösségeknek olyan összefogása jött létre, amely a többségében még ma is magyarok lakta Gyimesbükköt, az ezeréves határt öt év alatt Csíksomlyó mellett a második leglátogatottabb nemzeti zarándokhellyé tette, ahová pünkösd vasárnapján a világ minden tájáról érkeznek magyarok.

Az elfeledett katonasírok és az elesettek neveinek felkutatására tett alapítványi erőfeszítések emlékhelyei nem csak a magyar történelemben véráztatta Gyimesi-szorosban sokasodnak, de tevékenységüket az első világháború és a napóleoni háborúk színhelyeire is kiterjesztették, így a mai Szlovénia és Olaszország területére is.

Az alapítványi munkát kezdettől fogva ugyanaz a csapat végzi: Hidas Mátyás, a kuratórium elnöke, Bánkuti Ákos, Herein Gyula, Menczingerné dr. Bokor Andrea, Szász Károly, majd Mátéffy Anna a kuratórium tagjaiként, valamint Herein István és Koós Hutás Katalin.

Az alapítványnak alkalmazottja nincs, irodát nem tart fenn, tagjai a munkájukat hivatásuk és családjuk mellett szabadidejükben, saját költségükön, alapítványi támogatásként végzik.