Programok

Pünkösd Gyimesbükkön

2022. 06. 03. - péntek - 2022. 06. 06. - hétfő
Gyimesbükk

2022-ben a gyimesbükki plébánia pünkösdi programja és az év üzenete híveink,  az ide látogató zarándokok és turisták felé !
AZ IMA SZIGETÉN- A GYIMESBÜKKI KONTUMÁCBAN HŰSÉGGEL A NAGYJAINK ÁLTAL BEJÁRT HIT ÚTJÁN, NAGYASSZONYUNK OLTALMA ALATT  A SZENTLÉLEK ÉLETETADÓ AJÁNDÉKAI KÍSÉRETÉBEN:
EMLÉKEZZÜNK ÉS ERŐSÖDJÜNK! Szeretettel Salamon József gyimesbükki plébános

PÉNTEK, 2022. JÚNIUS 3-ÁN, A GYIMESBÜKKI KONTUMÁCBAN

12.00– Az Úr angyala elimádkozása, ima a Szűzanyával, a rózsafüzér szentírási misztériumainak fényében, kérjük a Szentlélek ajándékainak kiáradását, a békét.

12.06   Boldogasszony zarándokvonat  érkezése a gyimesi vasútállomásra
12.30 – Jézus előtt: szentségimádás a zarándokok bevonásával a békéért, a Szentlélek ajándékaiért, az isteni életből fakadó népek –nemzetek  szabadságáért.

13.15– JELLEM, ERKÖLCS, HIT –  MEGEMLÉKEZÉS
*1933-ban Márton Áron mint püspöki titkár beszédének emlékére,
*1949- 1972-  Megemlékezés a 10 erdélyi vértanúról  és hitvallókról
*Az elektronikus okostábla ünnepélyes beindítása és kiállítóterem megnyitása
13.25 –  A művek megáldása – megszentelése: Márton Áron, Vértanú-Hitvalló, a kiállítóterem-okostábla.
13.30 –  SZENTMISE –FŐCELEBRÁNS MSGR. ÉS FŐTISZTELENDŐ
dr. VARGA LAJOS VÁCI SEGÉDPÜSPÖK
14.30 –  Ima és áldás a Kontumácból útra induló zarándokokra
16.00–   Az újabb zarándok csoportok csatlakozása és indulása a  Dani Gergely építette templomtól a nagy lobogókkal.
16.25 –  Boldogasszony zarándokvonat  indulása Gyergyószentmiklósra
SZOMBAT, 2022. JÚNIUS 4.

05.00– Kontumácból, az 1000 éves határról Csíksomlyóra indult, Gyimesfelsőlokon gyülekező hívek  zarándoklat folytatása a búcsús szentmisére.
12.30 – Fogadalmi búcsús szentmise Csíksomlyón
18.00–  Gyimesbükki Dani Gergely-templomban  szentmise  és esküvő
PÜNKÖSD VASÁRNAPJA , 2022. JÚNIUS 5.
A GYIMESBÜKKI KONTUMÁCBAN, A SZENTLÉLEK ELJÖVETELÉNEK ÜNNEPÉN

07.00– Pünkösdi szentmise a bükki templomban
11.00– gyülekező a kontumáci Nagyboldogasszony templomnál
Ima a Szűzanyával: rózsafüzér a Szentírás titkainak fényében. Ima a Szentlélek ajándékaiért, közösségeinkért, a háború megszűnéséért, a békéért.
11.00 –  A Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors  megérkezése a gyimesbükki pályaudvarra
11.50 – KONTUMÁCBAN:   EMLÉKEZZÜNK NAGYJAINKRA!
* Márton Áron püspöki titkárként 1933-ban tartott beszédének emlékére
12.00–  Mennynek királyné asszonya
12.03 –  JELLEM, ERKÖLCS, HIT
*1949- 1972-  Megemlékezés a 10 erdélyi vértanúról  és hitvallókról
*Az elektronikus okostábla ünnepélyes átadása a zarándokok és turisták használatára
12.25 –  A művek megáldása – megszentelése: Márton Áron, Vértanú-Hitvalló, a kiállító terem-okostábla.
12.30 – ÜNNEPI SZENTMISE   *A SZENTLÉLEK ÖSSZETARTÓ  ÉS ÉLTETŐ ERŐ*
FŐCELEBRÁNS ÉS SZÓNOK A GYIMESVÖLGYÉBEN LELKIPÁSZTORKODÓ ARANYMISÉS  FT. SZILVESZTER IMRE GÁBOR, CÍMZETES ESPERES PLÉBÁNOS.
13.30–  Nemzetünk imái, záró ének, pünkösdi énekek
13.30–  Az elektronikus okostábla  ünnepélyes bekapcsolása, szolgálatba helyezése
13.45-  Levonulás a főút melletti  Rákóczi várral szembeni Betlehem Gábor színpad előtti  térre
14.00 – A Tamási Áron díszített mozdony megérkezése az őrházhoz.
Színpadi előadás és beszédek : Gyimesi férfikórus, Szentimrei fúvós zenekar, Dani Gergely Általános Iskola -Tamási Áronról szóló előadás. Gyimesvölgyi táncegyüttesek ének- és táncelőadásai.
16.00  Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum – Márton Áron-mellszobor avatás
17.28 – A Székely Gyors – Csíksomlyó Expressz visszaindulása a pályaudvarról. Elbúcsúzás.
2022. JÚNIUS 6-ÁN  A GYIMESBÜKKI  PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
A CSÍKSOMLYÓRÓL HAZAÉRKEZŐKKEL HÁLAADÓ SZENTMISE

10.35 – A CSÍKSOMLYÓRÓL HAZAÉRKEZŐ ZARÁNDOKOK FOGADÁSA
11.00-  Gyimesbükkben – Ünnepi szentmise az egész hívő közösséggel   és hazaérkező gyalogos zarándokokkal
14.00-  Ünnepi szentmise a gyimesfelsőloki széphavasi kápolnánál
15.00-  BÜKKBEN – ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP
18.00-  Bükkben – záró szentmise – szentségi áldás